Kyndelmisse


Borgmester Gert Jørgensen:


Borgmesterens velkomst